BŘÍZA

     

Stojíš nahý ve světle Božím. Znovuzrozen. Nevinný. Jdi do své hloubky, vyprázdni se. Pak otevři své oči a pohlédni! Důvěřuj svému srdci a vykroč prvními krůčky do nového světa.

Bříza je prastarou a přesto stále mladou kojnou života. Jejím duchem jej jiskřička pramáti, jež daruje veškerý život a jež jej také ochraňuje.Prosvětluje krajinu a naši mysl. Utěšuje nás tím, že nám svým líbezným mládím připomíná věčnou sílu obnovy přírody, kdy se i my sami cítíme opět omlazeni. Všechno se proměňuje, jakmile nadejde ten správný čas. Nikdy není pozdě na nový začátek. A právě to je její poselství.
Energie břízy nám pomáhá zbavit se všeho starého, tříbit se a s veselou myslí začínat znovu.
Její vzkaz:
Osvoboď se od očekávání druhých, stejně jako od svých požadavků a nároků. Jsi mnohem víc než představuje tvůj vlastní omezený obraz o sobě samotném. Pusť se do procesu obnovy.

Tam, kde jsou odmítány dary břízy, přichází strnulost, nepružnost, vládne síla zvyku a dostavuje se strach ze změny. V mentální oblasti jsme tvrdošíjní a po fyzické stránce nás postihuje revma.

VLAŠSKÝ OŘECH

    

Čekej a pozoruj!
Naslouchej a dozvíš se!
Žádné posuzování, žádné ukvapené jednání. Každá mince má dvě strany a každý problém má tři řešení. Najdi cestu, na níž se dlouhodobě uživí všichni.

Vlašský ořech je pramáti ve své funkci živitelky. Na hmotné úrovni svého těla nám poskytuje ořechy a jeho spirituálním darem je moudrost. Vlašský ořech nám poskytuje svou sílu, získáme širší rozhled, zlepší se naše chápání, zvýší se naše citlivost a schopnost soucítění. Vytvoří se tím zdravý základ pro vyšší soudnost a smysl pro spravedlnost. Pomocí energie stromu vlašského ořechu si dokážeme vzít ze svých zkušeností správná ponaučení a dopomůže nám ke zralosti a hlubšímu chápání života a jeho zákonů. Již odedávna je jemná síla tohoto stromu ctěna pro svůj důležitý přínos našemu duchovnímu vývoji.
Bez energie vlašského ořechu jednáme krátkozrace, ukvapeně a povrchně.

JAVOR BABYKA

   

Jednej! Splň své úkoly!
Máš ruce a máš řeč,
máš sílu a máš rozum.
Máš čas k uskutečnění.
Zaplétej lásku do všech struktur.
Zasévej pro zítřek ty nejsladší plody pro své děti.

Javor babyka je rolníkem. Skromně ční ze země a vykonává svou práci.Znáš babyku? Víš jak přesně vypadají její listy a plody? Většina z nás by jistě musela říci „ne“. To je přesně jeho lekce o službě: nezáleží na slávě či uznání, člověk má prostě činit to, co je zapotřebí. Neboť práce je láska, kterou je vidět. Kdo se dostane tímto způsobem do souladu s babykou, získá tím zároveň celou řadu nádherných ctností, organizační schopnosti, předvídavost, čestnost, důvěru, smysl pro praktické dovednosti.

JASAN

Již od prvopočátku času dáno je ti všechno co potřebuješ ke svému rozvoji.
Impuls, talent a čas ke cvičení.
Sláva buď tvému zdokonalenému umění!
Veškerá činnost je láska v akci.

Jasan nás vyzývá k opravdovému mistrovství, k plnému vývoji a využití svých vloh, talentu a zručnosti. K tomu patří samozřejmě vzdělání a cvičení, a pak další vzdělávání, neboť opravdový mistr nikdy neustrne.
Jasan přináší hlavně dovednost a množství nápadů, které potřebujeme. Jeho energetické pole posiluje vůli a výkonnost, poskytne nám pružnost a motivaci. Získáváme smysl pro praktičnost, chytrost, výřečnost a přesvědčivost.
Při své ctižádosti však nikdy nezapomínej, že jasan je slunečním stromem a Slunce reprezentuje naše nejniternější centrum. Zajisti tedy, aby tvé cíle byly vždy v souladu s tvou nejniternější bytostí. Jinak bys sice zářil jako Slunce, ale spaloval bys vše ve svém okolí.
Bez energie jasanu nás čeká hloupost a nerozvážnost. Nedostatek kreativity a dovednosti jsou nahrazeny pravidly a předpisy, za nimiž skrýváme svou vlastní nejistotu.