LÍPA SRDČITÁ – Tilia cordata

Opatrně se pohybuj po zeměkouli, 
střež a zachovávej svou rovnováhu...
Dbej na klid a na to, co se mění,
dbej na blaho nejvyššího celku.
Přines uzdravení svému srdci.

Lípa je impulzem přirozené rovnováhy a harmonie, kterou působí na své okolí. Proto bývají lípy tak staré a léčivé. Přinášejí nám veselost, trpělivost a potřebu péče o zdraví nejen své vlastní, ale i o zdraví ostatních lidí, zvířat a rostlin.

Lípa byla symbolem Slovanů. Symbolizuje jemnost a něžnost slovanské povahy. V zemích Čechů, Moravanů a Slezanů bylo zvykem, že při svatbě či jiné významné události se sadila lípa. Byla stromem setkávání celé vesnice kde se řešili důležité události nebo se tam konali slavnosti.

V duchu lípy se vznášíš na vlnách této hluboké a zásadní rovnováhy. Proto tak často chodíš do její blízkosti a rozjímáš v jejím stínu.


 

TŘEŠEŇ

Neodsuzuj se za to cos vykonal.
Nemusíš nic dokazovat, jsi hoden lásky takový jaký jsi!
Miluj tedy sebe sama, hýčkej se, užívej nektaru z kalichu života!
Blaženost je dědičným právem všech.


Třešeň je měsíčním stromem.
S bílými květy, tmavou kůrou a rudými plody ctí barvy Velké Bohyně, jíž je zasvěcena.

Víc než patnáct století byli naši předkové přesvědčování o tom, že jsou buďto ubozí a beznadějní hříšníci (katolická varianta) nebo že mají cenu pouze tehdy, když něco vykonají (evangelická verze) nebo, že si mají odpírat co nejvíce (hlavně příjemných věcí), aby dosáhli ctihodnosti (puritánský způsob). Tímto způsobem prožívané "trestanecké" sebevědomí je třeba léčit a uzdravovat. 
Abychom mohli aplikovat bezpodmínečnou lásku sami na sebe, doporučuje se:
odlož svůj strach, že budeš posuzován či dokonce odsuzován
nemusíš nic dokazovat, nemusíš se o nic snažit a nemusíš být nejlepší ze všech.
Něco si ti nepodařilo dosáhnout? Udělal jsi chyby? To je dobře, to přece patří k životu! Zítra to můžeš zkusit znovu. Buď k sobě poctivý a odměňuj se. A jaké odměny si můžeš dopřát?? Jakékoli. :)

Třešeň zdůrazňuje především smyslný aspekt: blahodárná koupel s vonnými afrodiziakálními oleji, smyslná masáž, kvalitní erotika, dobré jídlo, které oblaží všechny tvé smysly, příjemná procházka přírodou, tanec, hudba, dobrá kniha, setkání s přáteli....
Prostě...buď na sebe hodný.

Pokud nedopřáváme prostor všem těmto sklonům, zůstáváme napjatí a vážní. Postrádáme smysl pro humor, jsme znudění, zahořklí a protivní. Všemu však vládne strach - z odmítnutí, z obvinění, z trestu - a tam kde je strach, tam se LÁSKA nedostane.

 

 

BOROVICE

Vytrvalost a trpělivost.
Výdrž vyžaduje odvahu.
Pochybnosti se ztrácejí jako pára nad ohněm oddanosti.
Proud životní síly se začíná rozvodňovat.
Duchovní bojovník ví přesně, co dělá.

Borovice je strom pionýrů, jehož hlavní zásadou při uskutečňování každodenních úkolů je všestrannost. Ať už v sibiřském chladu ruské tajgy či ve vedrech jižních zemí, v polopouštích, na vysokých a strmých horských svazcích nebo ve slaném vzduchu přímořského pobřeží - všude najdeme borovice. 
Borovice je společenským stromem, který se mísí s jinými druhy stromů a jako jediný, který dokáže žít v blízkosti dubů.
Borovice je největším válečníkem ze všech. Oplývá vůlí k životu a vytrvalostí. Dokáže být jak trpělivá, tak umí rychle vystrašit, pokud je to přiměřené podmínkám.
Daruje nám jasnost, srozumitelnost a přizpůsobivost. Velkou míru tvořivosti a nápadů pro novou cestu. Úspěch nám zaručí však jen tehdy, je-li na naší straně dostatek zodpovědnosti. Tajemstvím borovice je loajalita a oddanost vyšším cílům celku. 
Bez borovice nemůžeme kousat. Budeme váhaví, nesmělí a uzavření, zmatení a nejistí. Ztratíme orientaci a zbloudíme do propasti.

	

LÍPA OBECNÁ – Tilia vulgaris

V horkém létě, ve formě studeného (vychladlého) nálevu, je lípa jedna z nej bylin, která osvěží a uvolní a navíc skvěle chutná. 🙂 Můžete vyzkoušet i letní směs: lípa, list ostružiny, maliny a jahodníku (ochlazuje, osvěžuje a působí proti otokům).

Lípa byla symbolem Slovanů. Symbolizuje jemnost a něžnost slovanské povahy. V zemi Čechů, Moravanů a Slezanů bylo zvykem, že při svatbě či jiné významné události, se sadila lípa. Pod lípou se scházeli vesničané, probíhalo zde kázání a konali se slavnosti. Lípa chránila proti hromům a bleskům. Latinský název lípy je lingum sanctum, což znamená svaté dřevo. Z jejího dřeva jsou vyřezávány slavné oltáře.

Při horečkách, kašli a nachlazení je to bylinka číslo jedna, kterou podávám. Velmi dobře působí na horní cesty dýchací, při zahlenění. V kombinaci s černým bezem podporuje pocení. Pomáhá při žaludeční kolice a křečích, urychluje trávení. Zpevňuje cévy, snižuje riziko aterosklerózy. Velmi dobře působí proti nespavosti.

Typ:

Lipová koupel nohou

Lipové květy a listy uklidňují a působí protizánětlivě. Večerní koupel nohou uklidní nervy a zároveň i osvěží.

25 g sušených květů, 25 g sušených listů, 1/2 litru vody

Květy a listy lípy uvedeme s vodou třikrát do varu. Pak je necháme přikryté vychladnout. Přefiltrujeme, zbytek rostlin dobře vymačkáme. Odvar nalijeme do vaničky s 2 litry vody horké vody a „lázníme“ 10 – 15 minut.

LIBANONSKÝ CEDR

Žádný ze stromů není tak velkolepý a královský jako právě cedr!

Cedr je jako slunce, které zahřívá všechno a všechny. Jeho souhvězdím je lev – brání své teritorium, nepřekračuje však hranice ostatních říší.

Péče, půvab, spravedlnost a síla – toť obraz opravdového království.

Semínko v každé duši.

Bude růst, rozkvete, ponese plody?

Dub je králem lesa, jasan je císařem. Pod jižními hvězdami jsou však tyto kvality zastupovány především libanonským cedrem. Hned od počátku takzvané civilizace (od počátku městských kultur) se setkáváme s uctíváním cedru. V sumerské říši byl pokládán za strom světa, v němž našla svůj domov veškerá božstva.

Libanonský cedr představuje opravdové království. I na mučidlech zůstává jeho vůle a jeho integrita neporazitelná, nezpochybnitelná. Jeho panství je rozsáhlé: slouží mu šlechetnost, péče, zodpovědnost, důvěra, spravedlnost, pravdomluvnost a upřímnost, moudrost a široký rozhled, předvídavost, tvořivost a sebedůvěra.

Když si tě vybere cedr, je to totéž, jako by tě pasoval na rytíře sám král Artuš. Poklekni na levé koleno, skloň svou hlavu, buď hoden té cti. Rozviň svou vnitřní velikost.

Pokud je král v exilu, vylézají ze svých děr podvodníci a šarlatáni. Lstivost, intriky, pomluvy, citový chlad a zneužívání síly a moci. Přicházejí spory, rozdělování a závislost.

VRBA BÍLÁ

Nepřemýšlej, neptej se – tanči!

Pohybuj se životem jako kapka vody …. padá, teče, stoupá vzhůru, shromažďuje se.

Zapomeň na své hranice.

Létej – potápěj se – utíkej – zůstávej ve svém nitru!

Vždy však odrážej světlo.

Vrba bílá je stromem měsíce a ženského kouzla. Do oblasti její působnosti spadají také jasnozřivost, léčitelské umění, hudba a magie. Pod rozsáhlou korunou staré vrby je však dostatek místa i pro muže.

Měsíc je v úplňku, je plný, kulatý a planoucí, všechno se pohybuje v kruhovém rytmu. Bubny se chvějí v hlubokém a strhujícím rytmu. Pociťuj své teplo, svůj oheň, dovol ať se probudí tvá rozkoš, tvé ANO! K opojení, k extázi. Pohlaď měsíc, pohlaď vrbu, skoč do lesa, dovol svým prstům ať se probírají voňavou kožešinou. Prociťuj hedvábné doteky na své kůži, prociťuj vzduch, vodu, světlo, tělo toho druhého či té druhé.  Dej polibek životu! Otevři ústa a zavýskni si. Tanči rychleji, svěř svou vřelou krev Boží vůli. Prociťuj jak do tebe vstupuje extáze. Tvé slzy radosti dokážou uzdravit Zemi. Když vsáknou do půdy, následuj je svým vědomím, zatímco tvá chodidla podupávají v rytmu srdečního tepu Země. Bohyně se probouzí a ty se probouzíš s ní.

Tvé vnitřnosti pulzují společně s vrbou, i když si v klidu a bez pohybu. Je na čase naslouchat jeden druhému, věnovat větší pozornost svým snům, ukázat soucit, svěřit se své vlastní jasnozřivosti, pěstovat duchovní léčení.

Ať už v klidu či v pohybu, smuteční vrba vždy člověku přináší vzlet a vysvobození – společně s entuziasmem, uchvácením a mnohdy i jistou dávkou vilné divokosti.

Pokud se v nás dostatečně nerozvine síla vrby bílé, máme sklony příliš upřednostňovat rozum. Muži se zapomínají setkávat a schovávají se za své povinnosti (workoholismus), směšné symboly svého společenského postavení (drahá auta), ženy „onemocní“ virem hygieny (kuchyň, zářivě bílé prádlo), začnou náhle zastávat strnulé morální hodnoty a rozplývají se v tlachání a klepech. Šíří se nuda a apatie.

 

LÍSKA OBECNÁ

 

     

UCHOP SVŮJ ŽIVOT DO OBOU DLANÍ
VĚŘ SI A SKOČ
Slova, která provázejí lískový strom. Keltové lísku považovali za strom moudrosti, je to jeden z devíti posvátných stromů. Kdo jí lískové ořechy, údajně od nich získá moudrost. Jako rostlina přináší zdravou míru bezstarostnosti, spontánnosti a především hravosti. Vyžaduje po nás pohled do vlastního nitra, abychom se nalezli a otevřeli všechny naše smysly kouzlu okamžiku a zázrakům světa. Moudrost jednoduchosti nám bude vlastní. Díky svému hravému zacházení se vším co nás potká, budeme spontánní a pružní.
Všechno výše zmíněné  nám umožňuje v tichu pohlédnout do svého vlastního nitra, na svůj život, zbavit se nánosů balastu a každodennosti a rozloučit se s tím, co nám už neslouží a neprospívá. Pohlédnout na sebe a poznat kdo jsme. A huráá.. konečně jít dál.

HLOH OBECNÝ

         

Naplnění tvé lásky je připraveno právě pro tebe a ty o ně usiluješ jako o živou vodu.
Posvátná svatba se zjevuje na horizontu.
Nehledej však nic ve vnějším světě, co bys nemohl probudit i ve svém nitru.

Anděl hlohu přichází z dokonalé jednoty bytí. Veškeré protiklady jsou zrušeny a to, co pojmenováváme jako „mužské“ a „ženské“ se nachází v nejhlubší mystické směsi a současně ve stavu největší extáze. Jeho ztělesnění se ukazuje i mimo jiné v tom, že květy tohoto májového stromu jsou oboupohlavní.
Hloh je důkladný a neodkladný. Poskytuje hnízdiště. Ochraňuje pole, louky, posvátné lidské statky a chrání místa, na nichž hledáme prostřednictvím obřadu a modlitby soulad s jednotou života.
Mystická stezka ti leží u nohou a ty jsi zván, abys na ni vstoupil a přišel blíž. Mystérium jež je dokonáno v hlohovém chrámu, je mystériem posvátné svatby v alchymistickém smyslu: skutečná láska a partnerství.
Podpora, soucit a jemnost, to jsou dary, které umožňuje hloh přinášet každému. Z nich se vyvíjí ochrana a stabilita, zdvořilost a věrnost.
Bez síly hlohu přichází odcizení a lhostejnost, jakož i nespolehlivost, odmítavost, nevěra a podvod.

BUK LESNÍ

       

Když dbáme na své srdce, získáme prostor pro důvěru k novému růstu.
Vzpomínky přinášejí moudrost.
Učíme se v budoucnosti z minulých událostí.
Duch vítězí nad časem.

Buk je ochráncem a archivářem vzpomínek. Jeho rádcem a učitelem je samotný Saturn, strážce prahu. Zvládnutí minulosti, dosahujeme velmi mocné přítomnosti. Buk je připraven poskytnout ti prostor, aby ses mohl podílet na jeho cílevědomosti, soustředěnosti, intenzitě a životní síle. Chrání, opatruje, živí a brání. Představuje spolehlivost, zodpovědnost a přímo rytířskou čest. (proto ho tak miluji 🙂 )
Je patronem krasopisu, chrání cenné dary knih, aby byly k dispozici všem. Jeho velká intenzita a síla soustředěnosti a sdružování z něj dělá velmi dobrého spojence pro zkoušky, interview, různá shromáždění. Buk ochlazuje horkokrevného ducha.
Bez požehnání buku trpíme rozptýleností, nepozorností a zapomnětlivostí. Ztrácíme orientaci jako list ve větru a snadno ztratíme svou soustředěnost. Život začne být nemastný, neslaný, prostě fádní.

JABLOŇ

Zdraví a radost. Světlo duhy.
Tvá prvotní sebedůvěra znovuzrozená a zlatá.
Vánek věčného mládí – příslib důvěrného Slunce.

Již od nepaměti přináší jabloň lidem radost a zdraví. S jabloní můžeš kdykoli zažít dýchnutí přítomnosti. Dokážeš si vzpomenout na ten prchavý okamžik, který předchází tvému prvému kousnutí do jablka? Když jej lehce potěžkáváš v dlani, otáčíš jím, rozhoduješ se, z které krásné strany se do něj zakousneš?
V tuto chvíli jsi svobodný od veškeré minulosti a neexistuje ani žádný prostor pro myšlenky na budoucnost. Nacházíš se, aniž bys to zaregistroval, ve stavu hluboké meditace.. pouze ty a to jablko.   Pak ještě svoboda rozhodnutí, vyhledat si tu nejhezčí stránku života.
To je onen dar jabloně: nacházíš svůj střed, své vnitřní Slunce,svou sebedůvěru, sebevědomí. Pomůže ti zbavit se pocitu viny, svého břemene, svých vzpomínek.